ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ

                                            

        Суть соціального замовлення суспільства школи ХХІ століття полягає у вихованні компетентнісно орієнтованої особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включитися в демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні

         Виховна система навчального закладу включає в себе: комплекс виховних завдань; спільність  членівпедагогічного колективу, які реалізують ці завдання; діяльність цих людей, спрямовану на реалізацію завдань; сукупність стосунків, що складаються між учасниками такої діяльності; частину оточуючого середовища, що освоєне навчальним закладом для реалізації прийнятих завдань            

Мета: сприяти формуванню гармонійно розвиненої, морально-духовної життєво компетентної особистості з структурою ціннісних орієнтацій.

Тому виховна система школи спрямована на створення моделі випускника  здатного   успішно самореалізуватися  в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

Школа є опорною в районі з питання «Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу»СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

НЕВІД'ЄМНОЮ  СКЛАДОВОЮ ВИХОВНОЇСИСТЕМИ Є УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, яке базується на системі І.П. Іванова з використанням КТС 

матеріали всіх заходів, акцій знаходяться на головній сторінці сайту.